Raporty

Krytyczne myślenie. Co na to świat?

Wraz z upowszechnieniem Internetu i powstaniem mediów społecznościowych dotychczasowi odbiorcy informacji stali się jej twórcami i dystrybutorami. W kilka sekund możemy tworzyć lub udostępniać treści, docierając z naszym przekazem do szerokiego grona osób. Wiąże się z tym ryzyko rozpowszechniania informacji fałszywych, zmanipulowanych, bazujących na nierzetelnych źródłach. Ochronę przed negatywnymi skutkami dezinformacji może zapewnić m.in. odpowiednia edukacja medialna. Tym tropem poszło już wiele państw. Poniżej prezentujemy przegląd najciekawszych inicjatyw, zarówno rządowych, jak i oddolnych.