Gdzie szukać informacji o Stanach Zjednoczonych?

Biorąc pod uwagę czynniki takie jak otwartość granic, współpracę międzynarodową na polu gospodarczym oraz partnerstwo polsko-amerykańskie realizujące się w ramach NATO oczywista staje się, coraz częstsza potrzeba weryfikacji informacji...

Biorąc pod uwagę czynniki takie jak otwartość granic, współpracę międzynarodową na polu gospodarczym oraz partnerstwo polsko-amerykańskie realizujące się w ramach NATO oczywista staje się, coraz częstsza potrzeba weryfikacji informacji dotyczących Stanów Zjednoczonych w Polsce. Świadomość rzetelnych źródeł, do których samodzielnie możemy sięgać, jest niezbędna w świecie natłoku informacyjnego i wykluczających się doniesień medialnych. Samodzielna weryfikacja informacji, szczególnie kiedy rzetelnych źródeł dotyczących USA nie brakuje, nie powinna sprawiać problemów. Warto więc znać, chociaż ich podstawowy przegląd.

Rzetelne źródła czyli jakie?

Warto na samym początku przypomnieć jakie źródło informacji można uznać za wiarygodne i rzetelne. Są to te wszystkie źródła, które nie zostały przetworzone (są więc pierwotne), a także mają charakter oficjalny (zostały więc wydane przez podmiot, którego bezpośrednio dotyczą).

Powinniśmy korzystać więc z:

 • dokumentów i stron organów państwowych (np. przepisy ustaw, rozporządzeń)
 • stron instytucji prywatnych, których dotyczą poszukiwane informacje (np. dane dotyczące składu osobowego zarządu organizacji)
 • oficjalnych danych statystycznych (np. wyniki importu i eksportu danego kraju)
 • raportów z wyników badań opinii (np. poparcie dla polityków)
 • stron agencji prasowych.

Unikajmy natomiast doniesień medialnych. Są to informacje, które zostały już przetworzone i nawet jeżeli powołują się na konkretne dane, powinniśmy poszukać miejsca, gdzie informacje te pierwotnie zostały przedstawione.

Kontrowersyjne pozostaje też pytanie o korzystanie z najbardziej popularnego w sieci zbioru informacji, jakim jest Wikipedia. Informacji tam przedstawionych nie możemy brać za pewnik, często jednak, na podstawie przypisów ułatwia ona dotarcie do źródła pierwotnego i w tym zakresie jak najbardziej można się nią posiłkować.

Zbiory statystyk czyli wiedza w liczbach

Najbardziej obszernym zbiorem danych statystycznych dotyczących USA jest internetowa biblioteka stworzona przez Centralną Agencję Wywiadowczą znaną jako CIA. The World Factbook umożliwia zapoznawanie się z informacjami dotyczącymi: geografii, kwestii społeczno-ekonomicznych, energetyki, komunikacji i transportu czy wojskowości. Możemy przeglądać szczegółowe informacje o każdym z państw, jednak warto zwrócić też uwagę na zakładkę guide to country comparisons, dzięki której otrzymujemy dostęp do zestawienia wszystkich państw w wybranym przez nas obszarze.

Jeżeli chcemy odnaleźć zbiorczy dostęp do statystyk federalnych warto sprawdzić też stronę Federal Committee on Statistical Methodology (FSCM), która za cel stawia sobie polepszenie dostępu do statystycznych danych państwowych. Do tej pory zgromadzone zostały na niej dane z ponad 100 urzędów państwowych w USA.

Kolejnym miejscem w sieci jest strona największej agencji statystycznej rządu federalnego United States Census Bureau, która gromadzi dane o bardzo zbliżonym zakresie jak The World Factbook jednak wyłącznie w odniesieniu do USA. Znajdziemy tam informacje o statystykach dotyczących populacji, ekonomii, edukacji, zatrudnienia czy dochodów ludności. Na korzyść strony poza rzetelnymi danymi przemawia jej przystępna strona wizualna z interaktywnymi mapami czy infografikami.

Warto sprawdzać także strony poszczególnych biur analiz, które mają charakter agencji rządowych i zajmują się konkretnymi obszarami wiedzy. Wyróżnić możemy agencje, które udostępniają dane:

 • ekonomiczne (Bureau of Economic Analysis) – regionalne, krajowe i międzynarodowe takie jak PKB, dochody i wydatki konsumentów, dochody korporacji czy międzynarodowe pozycje inwestycyjne;
 • dotyczące wymiaru sprawiedliwości i sądownictwa (Bureau of Justice Statistics) – między innymi wskaźniki przestępczości, statystyki sądowe czy dane dotyczące korupcji;
 • rynku pracy (Bureau of Labour Statistics) – dostępne są dane dotyczące cen i inflacji, zatrudnienia w wymiarze rocznym oraz kwartalnym, bezrobocia, płac ale też spędzania czasu wolnego;
 • transportu i infrastruktury (Bureau of Transportation Statisticis) – na stronie znajdziemy informacje o lotnictwie, transporcie pasażerskim i towarowym, transporcie w ujęciu ekonomicznym, ale też infrastrukturze i energii i środowisku.

Często poszukiwanymi informacjami są te dotyczące zasobów energetycznych takich jak: węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny, energia elektryczna, odnawialna i jądrowa. Kompleksowe informacje w tym zakresie gromadzone są przez agencję rządową podległą amerykańskiemu Departamentowi Energii, czyli US Energy Information Administration. Dane, poza formą statystyk, udostępniane są też w postaci analiz (także porównawczych), infografik czy profili poszczególnych państw.

Pierwotne źródło? instytucje państwowe!

W pierwszej kolejności warto powołać się na strony władzy ustawodawczej w Stanach, czyli Kongresu, wykonawczej reprezentowanej przez Prezydenta oraz sądowniczej. Na Kongres składają się Izba Reprezentantów oraz Senat. Na stronie Izby Reprezentantów można odnaleźć informacje dotyczące prowadzonej działalności legislacyjnej takie jak harmonogram prac, procedowane projekty czy ostatnie głosowania. Analogiczne informacje można odnaleźć na stronie Senatu, dodając do tego także zapisy obrad Izby i to sięgające aż 1989 r.

Warto pamiętać też o stronie Biblioteki Kongresu szczególnie, jeżeli zależy nam na dostępie do historycznych dokumentów i opracowań. Strona Prezydenta Stanów Zjednoczonych to przegląd decyzji administracji Prezydenta w obszarze gospodarki, budżetu, bezpieczeństwa narodowego, imigracji oraz kryzysu opioidowego. Z kolei na stronie Sądu Najwyższego odnajdziemy obszerny dziennik obejmujący wszystkie protokoły spraw.

Z polskiej perspektywy bardzo wygodne jest poszukiwanie informacji za pośrednictwem Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce. Na stronie odnajdziemy informacje o bieżącej działalności Ambasady, relacjach polsko-amerykańskich czy wykaz agencji rządu USA, które mają swoje siedziby w Polsce.

Kolejnym cennym źródłem informacji są strony dwóch agencji rządowych powiązanych z zapewnieniem bezpieczeństwa (FBI) oraz wywiadem (CIA). Na stronie Federalnego Biura Śledczego znajdziemy, cenne z punktu widzenia weryfikacji informacji dane o historii, ale też statystyki dotyczące przestępczości w Stanach Zjednoczonych. Strona Centralnej Agencji Wywiadowczej pozwala na zapoznanie się z historią, komunikatami prasowymi, ale też biblioteką z publikacjami i mapami.

Nie można zapominać także o stronach poszczególnych Departamentów, które odpowiadając naszym ministerstwo i dostarczają wiedzy o działaniach prowadzonych w poszczególnych obszarach funkcjonowania państwa jak np. obronność, handel czy rolnictwo.

Wiedzy, która powiązana jest z kontrolą Kongresu dostarcza strona Government Accountability Office (GAO), która sama określa swoje zadanie jako czuwanie nad sposobem wydawania pieniędzy podatników przez rząd federalny. Uzyskamy dzięki niej informacje o sporządzonych raportach, które odnoszą się do wszystkich obszarów aktywności państwa.

Doniesienia prasowe, którym można ufać

Czerpanie wiedzy z mediów, które często zniekształcają przekaz, nie daje pewności, że otrzymaliśmy pierwotną i rzetelną wiedzę w interesującym nas temacie. Jednak niemal w każdym państwie działają agencje prasowe, które w przypadku braku bardziej pierwotnego źródła możemy uznać za najbardziej wiarygodne. W Stanach Zjednoczonych funkcjonują trzy agencje prasowe, na doniesieniach których możemy polegać. Są to Associated Press, Bloomberg News oraz United Press International. Jeżeli jednak mamy możliwość znaleźć interesujące nas informacje na oficjalnych stronach urzędowych agencje prasowe powinniśmy zostawić sobie na sam koniec w przypadku braku innych źródeł.

Pierwotne źródło? instytucje państwowe!

W pierwszej kolejności warto powołać się na strony władzy ustawodawczej w Stanach, czyli Kongresu, wykonawczej reprezentowanej przez Prezydenta oraz sądowniczej. Na Kongres składają się Izba Reprezentantów oraz Senat. Na stronie Izby Reprezentantów można odnaleźć informacje dotyczące prowadzonej działalności legislacyjnej takie jak harmonogram prac, procedowane projekty czy ostatnie głosowania. Analogiczne informacje można odnaleźć na stronie Senatu, dodając do tego także zapisy obrad Izby i to sięgające aż 1989 r.

Warto pamiętać też o stronie Biblioteki Kongresu szczególnie, jeżeli zależy nam na dostępie do historycznych dokumentów i opracowań. Strona Prezydenta Stanów Zjednoczonych to przegląd decyzji administracji Prezydenta w obszarze gospodarki, budżetu, bezpieczeństwa narodowego, imigracji oraz kryzysu opioidowego. Z kolei na stronie Sądu Najwyższego odnajdziemy obszerny dziennik obejmujący wszystkie protokoły spraw.

Nauka w służbie wiedzy

Informacji, które uznać możemy za wiarygodne i pierwotne mogą dostarczyć nam też strony uniwersyteckie i ich biblioteki, szczególnie jeżeli chcemy sprawdzić aktualny stan wiedzy naukowej w danym temacie. Amerykańskie uniwersytety, które szczególnie warto śledzić to topowe ośrodki takie jak: Harvard, Stanford, Massachusetts Institute of Technology, University of California, Columbia University, Yale, czy Princeton.

Instytucjami, które także w dużej mierze opierają się na nauce i wiedzy eksperckiej są think tanki, które analizują politykę publiczną i pełnią funkcje doradcze głównie w sferze politycznej. Także organizacje trzeciego sektora mogą dostarczać cennych analiz i warto odwoływać się do wiedzy, która jest przez nie udostępniana.

Warto zwrócić uwagę na:

 • Code for America – organizacja wspierająca administrację publiczną w digitalizacji działań na rzecz obywateli;
 • Council on Foreign Relations – koncentruje się na polityce międzynarodowej oraz roli Stanów Zjednoczonych w relacjach z innymi państwami;
 • Brookings Institution – think tank, którego działalność badawcza i edukacyjna dotyczy przede wszystkim ekonomii, polityki miejskiej, administracji czy polityki zagranicznej;
 • Middle East Institute – think tank zajmujący się tematyką Bliskiego Wschodu, który dąży do poszerzenia wiedzy amerykańskiego społeczeństwa o tym rejonie świata;
 • Economic Policy Institute – działanie tego think tanku koncentruje się na badaniach ekonomicznych i analizie wpływu ekonomii na politykę.

Nie jest to oczywiście katalog zamknięty. Działalność trzeciego sektora, a w szczególności organizacji określanych mianem think tank jest w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno rozwinięta. Warto więc szukać organizacji specjalizujących się w obszarach, o których aktualnie szukamy informacji i posiłkować się ich wiedzą.

Projekt realizowany w ramach środków Ambasady Stanów Zjednoczonych.

Jakub Chrostek
Jakub Chrostek
Web Developer. Zajmuje się kodowaniem i aktualizacją witryn internetowych. Specjalizuje się w języku PHP połączonym z MySQL.